Studentské firmy a východní učení Feng shui

Zdánlivě dvě nesourodé věci, které ale mohou studentům otevřít ještě další rozměr jejich studentského podnikání. Obdivuji mladé studenty, kteří se učí odpovědnosti, pracovat v týmu i prezentovat se na veřejnosti. Vše si za přispění pedagogů musí řešit sami, od samotného podnikatelského nápadu po jeho realizaci a prodej koncovému zákazníkovi.

Víme, že zhruba 28 procent účastníků studentské firmy si do pěti let po škole rozjede vlastní podnikání,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace Junior Achievement Czech (JA Czech). 

A jak bychom mohli těch 28% ještě zvýšit?

První vlaštovkou je škola, která do výuky pro budoucí “podnikatele” zařadila metodu, která se v našem školství zatím nevyskytuje. Její základ je v čínské kosmologii a jejím prvním uživatelem byl čínský císař. Uznávám, že je to zatím zdánlivě nelogické, ale opak je pravdou. Metody, které v té době vznikaly byly dvě. Jedna měla za cíl starat se o fyzické zdraví císaře a druhá o jeho psychiku a prosperitu. Tak paralelně vznikla Tradiční čínská medicína a metoda Astrotyp.

Co je to Astrotyp?

Můžeme říct, že Astrotyp se zabývá podrobnou analýzou vrozených talentů, které jsou největším potenciálem každého jedince. Ty spočívají ve výpočtu z data narození. Jedná se o první energie, na které jsme se při narození okamžitě adaptovaly a proto jsou pro nás přirozené, prostě je nám v nich dobře. Je zřejmé, že každý má tyto energie jedinečné a unikátní. Ze znalosti této informace pak zpracováváme analýzu osobnosti. Jakmile známe svůj talent, silné i slabé stránky, můžeme sami sebe správně zařadit do firemní hierarchie. 

Co musí správná studentská firma mít?

Samozřejmě podnikatelský záměr. Ale kdo ten záměr stvoří. Metoda Astrotyp nám umí zcela jasně odpovědět. Je to jedinec, který v sobě má hodně jangové a hodně dřevěné energie. Co to znamená. Takový jedinec je nejvhodnější na tzv. Startupy, má vize, umí jasně říct CO se má udělat. Tyto jedince lehce v kolektivu poznáme. Bohužel jejich okolí si myslí, že umí vše, to rozhodně není pravda. Všimněte si, že nepoužívám slovo JAK, na to jsou totiž talentovaní zcela jiní jedinci a jejich role v týmu je nenahraditelná.

Co musí správný studentský tým mít

Jasně rozdělené kompetence. Jsou typy, které jsou vhodné na Inovace a originální řešení, další jsou rodilí obchodníci, pokračují dotahovači obchodních případů a na samém konci jsou analytici. Věřím, že je všem jasné, že tyto schopnosti v jedné osobě neexistují. Co z toho plyne, že správný funkční tým musím mít zastoupeny všechny schopnosti. Metoda Astrotyp je unikátní v tom, že umí tyto schopnosti velmi sofistikovaně u každého studenta analyzovat.

Jak má “stvořitel projektu” postupovat?

Toto považuji za nejslabší místo celého studentského konceptu. Opět se můžeme opřít o východní filozofii a využít metody Korelát. Je to metoda, která navazuje na Astrotyp. Jakmile zná každý v týmu sám sebe, je čas každého jedince zasadit do systému, do tzv. Vztahového korelátu, ten musí být funkční, ale také harmonický.

Princip korelátu je doplnit energie, které v týmu chybí

Je to nejslabší místo v celém procesu. Klasickou a nejpřirozenější vlastností každého jedince je, že máme rádi lidi a také jsme rádi s lidmi, kteří s námi souhlasí a jsou nadšeni pro stejnou věc jako my. Paradoxně lidé, kteří nám nejsou zcela sympatičtí, mají právě ty energie, které do týmu potřebujeme. Podvědomě máme pocit, že nás omezují a osekávají naši kreativitu. Zdánlivě je to tak, ale je to pro dlouhodobý výsledek nezbytné. Je to proto, že Kreativci v sobě mají hodně až dětské, nezodpovědné, chaotické energie. Ta při Startupu nevadí, ale pro systematický rozvoj firmy nestačí. Myslím, že to je ve studentských firmách to nejslabší místo.

Steve Jobs

Mimochodem toto byl důvod prvního krachu Steva Jobse. Z obrázku vidíte, kumulaci zelené barvy, která právě určuje jak velké množství kreativní energie SJ měl. Byla to jeho nejsilnější, ale také nejslabší stránka. Než pochopil zásadní princip, že si do firmy musí doplnit lidi, kteří mu budou pomáhat dotahovat jeho inovátorské nápady. Byl úžasný vizionář, ale v žádném případě neuměl pracovat s penězi a nebavilo ho se zabývat tím, jak se bude např. účtovat. Bylo to proto, že energie, které projekty dotahuji do konce a nastavují systémy, mu zcela chyběly. 

Steve Jobs – 24.2. 1955, San Francisco

Slabé místo studentských firem je pracovní tým

Slabé místo proto, že se studenti rozhodují podle pocitů. Neopakujte chybu Steva Jobse.

Znalost celého cyklu úspěšné firmy je postavena na Metodě pěti prvků. Vznikne nápad a nadšení, ten patří k energii Dřeva. Někdo ten produkt musí prodat, to je energie Ohně. Obě energie jsou jangové, tedy velmi aktivní. Ale aby cyklus byl harmonický, musí přijít energie, které celý projekt stabilizují, to jsou energie Země. Energie Země je přechodová do již klidných, dotahovacích energií. Další energie by měla nastavit systémy, které firma bude využívat, potřebuje vést účetnictví, to vše jsou energie Kovu. A nakonec je potřeba zajistit cash flow, co nejplynulejší tok peněz, tak aby firma byla stabilní. To jsou analytické energie Vody. Všechny procesy je potřeba analyzovat a na základě čísel vydat opatření. Jsou produkty, které má smysl rozvíjet, tedy inovovat. A cyklus se opakuje jenom o level výš, inovace jsou energie Dřeva…

Přeji všem studentským týmům hodně tvůrčích snů, bez těch to nejde. Co se bude dělat je na jejich tvůrcích. Ale k tomu jim přeji takový tým, v kterém bude mít každý své postavení a také on projeví své unikátní talenty.  Jenom taková studentská firma má velký potenciál.

Pokud vás toto téma zaujalo, a rádi byste si o východním učení Feng Shui zjistili více, tak není nic jednoduššího, než mě navštívit na mých webových stránkách www.radka-fengshui.cz, kde se tomuto tématu věnuji již řadu let.

Ing. Radka Prokůpková, lektorka Feng Shui