První rok manželství je nejkritičtější – jak se vyhnout hádkám?

Po složení manželského slibu začíná jedno z nejkrásnějších období vztahu. Bohužel po odeznění líbánkové euforie se ale často začnou projevovat drobné trhliny, které mohou vyústit v nepříjemnou krizi.

Přečtěte si pár nejčastějších důvodů, proč se manželé tak brzy začnou hádat a jak tomu následně zabránit.

„Kdy budeme mít dítě?“

Mnoho lidí bere svatbu jako takový odrazový můstek k tomu, aby měli děti. Jiní zase dávají přednost uvolněnějšímu typu svazku a chtějí si první roky manželství náležitě užít. Proto by se téma dítě mělo částečně rozebrat ještě před daným sňatkem, aby oba partneři věděli, co od sebe očekávat.

„Co se stalo s naším sexuálním životem?“

Lidé berou vášeň a sexuální apetit něco jako samozřejmost. Často je ale potom překvapí, když v prvním roce manželství obojí slábne, až nakonec vymizí.
Zmenšující se sexuální apetit může přivodit nejen fyzické, ale i emocionální odcizení, hlavně v případě, kdy se jeden z partnerů cítí frustrovaný a druhý neustále odmítavý. Tento stav by se měl co nejdříve začít řešit, jelikož velká emocionální propast pak jde slepit těžko.

„Nebaví mě po tobě uklízet“

Jeden z nejhlavnějších klíčů ke spokojenému vztahu je spravedlivá dělba práce. Pokud totiž necháte vše, nebo alespoň větší část práce na svou druhou polovičku, věřte, že jej to začne pěkně brzy frustrovat.  Oba dva byste měli proto přijít na příjemný kompromis v dělbě práce tak, aby nevznikaly díky tomuto hádky a projevila se spokojenost na obou stranách.

„Potřebujeme si nastavit pravidla“

Jedním z největších problémů mladých manželství je ten, že zatímco těla některých jedinců se plně vyvinula, jejich mentální a emocionální vyspělost ještě stále nedosáhla vrcholu.  Dospělí jedinci jsou jednoduše schopni stanovit si své pevné hranice, a to jak s rodinou, příteli a také i partnerem, které vedou ke vzájemné spokojenosti. Nebylo by ale vhodné, kdyby člověk měl užší vztah s rodinou, ačkoli je velice důležitá, než se svou manželkou či manželem.