Muži riskují dvakrát více, než ženy

Pohlavně vyvážené pracoviště je skutečně nejvýhodnější. Muži a ženy se totiž liší v mnoha ohledech a vyvážení poměru obou pohlaví vede ke zlatému průniku jejich vlastností.

Vědci z Britské psychologické společnosti sledovali muže a ženy ve dvaceti různých pracovních oborech na světě. „Rozdíl mezi muži a ženami s ohledem na riskování byl nad očekávání veliký,“ tvrdí autoři výzkumu.

Rozdíly mají evoluční původ

Rozdíl mezi pohlavími vznikl podle britských psychologů během evoluce. Muži museli riskovat, aby mohli naplnit svou roli lovce a přinést dost potravy domů, zatímco ženy hlídaly oheň a děti, musely být opatrné a riskovat minimálně.

Muži umírají při nehodách častěji než ženy

Muži častěji riskují a přeceňují své schopnosti. Psychologové z Bostonské univerzity se domnívají, že právě to je důvod, proč v důsledku utonutí umírají téměř výhradně muži.

– Muži jednají daleko nebezpečněji (zvláště v přítomnosti dalších mužů).

– Daleko méně dbají varování svých rodičů.

– Rovněž jsou daleko méně ochotni přiznat někomu, že měli nehodu.

Údaje uvádějí, že mužů existuje vyšší pravděpodobnost vážného zranění nebo smrti způsobené nesprávným zacházením se zbraní nebo poraněním hlavy při jízdě na kole.

Muži častěji přeceňují své schopnosti

Ukázalo se, že pouze 7 % žen si při pohovoru řeklo o vyšší plat, zatímco u mužů šlo o 57 %. Skutečný závěr studie tedy zní: pokud jste dostatečně sebevědomí, abyste si řekli o vyšší nástupní plat, máte bez ohledu na pohlaví vyšší šanci, že jej dostanete, než pokud si o něj neřeknete.